Інноваційні підходи до стимулювання персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, стимулювання персоналу, принципи стимулювання, ефективність використання, інноваційні підходи, підбір персоналу

Бібліографічний опис

Підобід, П. П. Інноваційні підходи до стимулювання персоналу підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Павло Петрович Підобід ; наук. керівник Олег Олексійович Шеремет. – Київ, 2021. – 93 с.