Впровадження анімаційних технологій у роботу еко-готелю.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджуеться доцільність створення нового еко-готелю, що буде спеціалізуватися на вегетаріанській культурі. Цей напрямок для України інновацією, і надає готелю змогу зайняти стійке місце на ринку конкурентів. The feasibility of creating a new eco-hotel specializing in vegetarian culture is being explored. This trend is an innovation for Ukraine and allows the hotel to take a firm place in the competitors market.

Опис

Ключові слова

готель, інновації, анімаційні технології, hotel, innovations, animation technologies, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Мазніченко В. В. Впровадження анімаційних технологій у роботу еко-готелю / В. В. Мазніченко, Т. А. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 277.