Альтернативна енергетика на Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання біомаси та біопалива, енергії вітру, морів і океанів, енергетики вторинного використання вихідного тепла є ефективними і безпечними джерелами енергії, завдяки яким Україна може не тільки задовольняти власні потреби, а й сприяти покращенню екологічної ситуації та збереженню довкілля в цілому. Biomass and biofuels, wind, seas and oceans, energy reuse the original heat is effective and safe sources of energy, by which Ukraine can not only meet its own needs but also contribute to the improvement of environmental and preservation of the environment as a whole.

Опис

Ключові слова

енергогресурси, збереження довкілля, альтернативна енергетика, enerhohresursy, environmental protection, alternative energy, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Римарчук, Є. Альтернативна енергетика на Україні / Євгенія Римарчук, Ольга Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 578-579.