Маркетинг інтелектуального капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті зроблено спробу аналізу понятійного апарату термінів «маркетинг знань», «маркетинг інтелектуального капіталу» та їх складових елементів. Розглянуто методи оцінки інтелектуального капіталу компанії, сформовано комплекс маркетингу для сфери освіти як з позиції продавця, так і споживача. In the article attempted to analyze concept vehicle of terms «marketing knowledge», «marketing intellectual capital» and their components. The methods of assessment intellectual capital of the company are considered, a marketing complex is formed for the sphere of education both from position of salesman and user.

Опис

Ключові слова

marketing of intellectual capital, marketing knowledge and education complex marketing, marketing of organizational capital, marketing of consumer capital, methods of assessment of intellectual capital, методи оцінки інтелектуального капіталу, маркетинг інтелектуального капіталу, маркетинг знань і освіти, комплекс маркетингу, маркетинг організаційного капіталу, маркетинг споживацького капіталу

Бібліографічний опис

Карпюк, О. А. Маркетинг інтелектуального капіталу / О. А. Карпюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 53. – С. 186–193.

Зібрання