Інтелектуальний аналіз часових рядів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наповнення бази прецедентів для системи підтримки та прийняття рішень на основі експертної системи є головним етапом при її створенні та функціонуванні. Filling precedents base to support the system and decision-making based on expert system is a major step in its establishment and operation.

Опис

Ключові слова

інтелектуальний аналіз, система підтримки та прийняття рішень, intelligent analysis, decision support system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Проскурка, Є. С. Інтелектуальний аналіз часових рядів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи / Є. С. Проскурка // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : ІІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 140.