Психологічні умови розвитку особистості конкурентного випускника технічного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

мотивація, самореалізація, атмосфера, фахівці, motivation, self-realization, atmosphere, specialists, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Психологічні умови розвитку особистості конкурентного випускника технічного університету / І. В. Нікітіна // Гуманітарна складова вищої освіти : досвід і проблеми : матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції, 25 травня 2018 р. – Київ : 2018. – С. 207-210.