Шляхи модернізації страхового ринку України в сучасних умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто шляхи модернізації страхового ринку України в сучасних умовах господарювання. The ways of modernization of Ukraine's insurance market in the current economic conditions .

Опис

Ключові слова

страхування, ринок, модернізація, страхование, рынок, модернизация, insurance, market, modernization, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шляхи модернізації страхового ринку України в сучасних умовах господарювання / О. А. Гнатенко, Н. П. Лис // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конфренції, 21-22 травня 2015 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2015. – С. 20-21