Автоматизація контролю та проходження медоглядів співробітників закладу освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі надано обґрунтування щодо розробки комп’ютерної програми для обліку та моніторингу медичних оглядів працівників, яка в подальшому може спростити роботу як фахівця, який займається медичними оглядами працівників на підприємствах, установах та в організаціях так і роботодавця, який повинен контролювати ситуацію з проходженням медоглядів працівників згідно чинного законодавства. The paper substantiates the development of a computer program for accounting and monitoring of medical examinations of employees, which can further simplify the work of a specialist who deals with medical examinations of employees in enterprises, institutions and organizations and the employer who must monitor the situation with medical examinations. employees in accordance with applicable law.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, безпека праці, нещасний випадок, виробничий травматизм, заклади вищої освіти, labor protection, labor safety, accident, occupational injurie, institutions of higher education

Бібліографічний опис

Чумаченко, С. М. Автоматизація контролю та проходження медоглядів співробітників закладу освіти / С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 291-292.