Управління грошовими потоками корпорації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Господарська діяльність будь-якої корпорації нерозривно пов'язана з рухом коштів. Грошовий потік корпорації відображає її грошові відносини як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Кожна господарська операція супроводжується або надходженням, або витратою коштів. Кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Economic activities of any corporation is inextricably linked to the movement of funds. Cash flow corporations reflects its monetary relations both internal and external. Each business transaction is accompanied by or revenues or costs. Funds served by almost all aspects of operating, investing and financing activities.

Опис

Ключові слова

управління, грошові потоки, корпорації, management, cash flows, corporations, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кобилинська, А. Управління грошовими потоками корпорації / А. Кобилинська, О. Литвинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 125-126.