Переваги та виклики для бізнесу України в різних торговельних режимах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Угода про асоціацію між Україною та ЄС спрямована на досягнення кінцевої мети економічної політики держави, а саме забезпечення сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення. The Association Agreement between Ukraine and the EU aims to achieve the ultimate goal of economic policy, namely sustainable economic growth and welfare.

Опис

Ключові слова

торговельні режими, ЄС, бізнес, trade regimes, EU, business, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Артюх, Т. М. Переваги та виклики для бізнесу України в різних торговельних режимах / Т. М. Артюх // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 732-733.