Групи лояльності споживачів послуг туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальним залишається перетворення процесу надання послуги на взаємовідносини між споживачем та суб’єктом туристичного та готельно- ресторанного бізнесу. Адже саме лояльність є ідентифікатором ступеню бажання споживача розвивати стосунки зі «своїм» оператором ринку послуг. Remains topical transform the delivery of services to the relationship between consumers and business and tourist hotel and restaurant business. After all, loyalty identifying the degree of consumer desire to develop relationships with "their" market operator services.

Опис

Ключові слова

лояльність, споживач, ресторанний бізнес, loyalty, consumer, restaurant business, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

П’янкова, О. В. Групи лояльності споживачів послуг туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / О. В. П’янкова // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 184-185.