Міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад міжнародного фінансово-інвестиційного менеджменту, набуття навичок з управління інвестиційною та фінансовою діяльністю, зокрема на міжнародному ринку, а саме: розроблення інвестиційної стратегії, управління реальними та фінансовими інвестиціями, управління формуванням інвестиційних ресурсів. The lecture notes is designed to study the theoretical and practical basis of international financial and investment management, obtaining the skills of managing of investment and financial activity, including on the international market, namely: the working out of investment strategy, managing of real and financial investments, managing of investment resources' forming.

Опис

Ключові слова

інвестиції, інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, investments, investment management, financial management, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент : Конспект лекцій для студ. спец. 7.050206, 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 8.050206.01 "Менеджмент митної системи" всіх форм навчання / С. В. Ткачук. – К. : НУХТ, 2009. – 83 с.