Удосконалення біологічного очищення стічних вод, що містять нафтопродукти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка має значний соціально-екологічний ефект, оскільки, використовуючи її, можна знизити екологічне навантаження на навколишнє природне середовище. Великою перевагою цього способу очищення є те, що його реалізація не потребує великих затрат та повного переобладнання існуючих очисних установок на різних промислових підприємствах. The development has a significant social and environmental impact, as using it can reduce the environmental burden on the environment. The big advantage of this method of treatment is that its implementation does not require large expenditures and complete refurbishment of the existing treatment plants for various industrial enterprises.

Опис

Ключові слова

стічні води, нафтопродукти, біологічне очищення, biological treatment, petroleum products, effluents, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Дика, О. Удосконалення біологічного очищення стічних вод, що містять нафтопродукти / О. Дика, О. Семенова, О. Бублієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 562-563.