Сучасні особливості розвитку підприємств олійно-жирової галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тенденцією розвитку олійно-жирової галузі в Україні на сучасному етапі є активізація процесів концентрації виробництва і централізації капіталів як за рахунок збільшення потужностей і будівництва нових заводів, так і за рахунок угод поглинання тих компаній, що є найбільш небезпечними конкурентами на ринку. A progress of oil-fat industry trend in Ukraine on the modern stage is activation of processes of concentration of production and centralization of capitals both due to increasing power and building of new plants and due to the agreements of absorption of those companies that are the most dangerous competitors at the market.

Опис

Ключові слова

концентрація виробництва, централізація капіталів, олійно-жирова галузь, монополізація, concentration of production, centralization of capitals, oil-fat industry, мonopolization, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Швед, Т. В. Сучасні особливості розвитку підприємств олійно-жирової галузі України / Т. В. Швед // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2014 : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, Прага, Чехія. – 2014. – Т. 6. – С. 9-12. - (Економічні науки).