Привід круглов’язальної машини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Привід круглов’язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої жорстко встановлений на валу електродвигуна, а ведений шків зв'язаний з механізмом товароприйому, кінематично зв'язаним в свою чергу з голковим циліндром механізму в'язання, який відрізняється тим, що ведений шків клинопасової передачі встановлений безпосередньо на механізмі товароприйому. A drive of a circular knitting machine containing an electric motor, a V-belt transmission, the drive pulley of which is rigidly mounted on the motor shaft, and the driven pulley is connected to a goods receiving mechanism, kinematically connected in turn to the needle cylinder of the knitting mechanism, characterized in that the driven pulley of the V-belt transmission is mounted directly on the goods receiving mechanism.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, машина, привід, machines, circular knitting, drive

Бібліографічний опис

Патент UA 66564 А, МПК D04B 15/94 (2006.01) Привід круглов’язальної машини / Піпа Б. Ф., Володін С.О. ; заявник Київський національний університет технологій та дизайну. — № 2003076961 ; заявл. 24.07.2003 ; опубл. 17.05.2004, Бюл. № 5, 2004р.

Зібрання