Роль інноваційних процесів в розвитку готельного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сутність інноваційного процесу виявляється в тому, що він являє собою цілеспрямований ряд дій по впровадженню інновацій, по розробці нових продуктів і операцій, щодо їх реалізації на ринку і подальшої дифузії. Для підвищення ефективності інноваційної діяльності, для впорядкування її системної організації, поглиблення обґрунтованості і аналітичної підготовки схвалюваних рішень, оптимізації складу вживаних технологій, вдосконалення методів і форм обліку в інноваційній діяльності необхідна наявність цілої системи управління інноваційними процесами. The essence of the innovation process is that it is a deliberate series of actions to implement innovation in new product development and operations for their placing on the market and further diffusion. To improve the efficiency of innovation for regulation of systemic organization, enhance the validity and analytical training endorse decisions, optimization of the technology used, improvement methods and forms for registration in innovation requires whole system of innovation processes.

Опис

Ключові слова

інновація, готель, innovation, hotel, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Влодарчик, Т. В. Роль інноваційних процесів в розвитку готельного господарства / Т. В. Влодарчик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013 р. – Ч. 3. – С. 7–9.