Шляхи утилізації осадів очисних споруд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Осади стічних вод є цінним матеріальним і енергетичним ресурсом–вони можутьвикористовуватися як органомінеральні добрива, або спалюватися з отриманням тепла. Альтернативними способами утилізації осаду стічних вод є виробництво різних будівельних матеріалів на основі золи й шлаку від спалювання. Кожен із даних напрямків має певні переваги й недоліки та вимагає окремих досліджень.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічні води, метанова ферментація, активний мул, мулові майданчики, осад, компостування, сточные воды, метановый ферментация, активный ил, иловые площадки, осадок, компостирования, waste water, methane fermentation, activated sludge, sludge fields, sediment composting

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Шляхи утилізації осадів очисних споруд / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, К. В. Пономаренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,18-19 листопада 2015 р. К. : Центр учбової літератури, 2015. – С. 158-159.