Діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетингове середовище, мікро- та макросередовище, методика 5 сил М. Портера, SWOT-аналіз, чинник маркетингового середовища, контрольовані та неконтрольовані фактори, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пахомов, Д. П. Діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Дмитро Петрович Пахомов ; наук. керівник Олександр Леонідович Нечаєв. – Київ, 2021. – 73 с.