Підприємництво. Торгівля. Біржова діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) впродовж 1996-2020 рр. з питань організації підприємництва, бізнесу, торгівлі та біржової діяльності. Bibliographic index, including information sources (books, monographs, sections of monographs, scientific type, reference publications, articles from such periodicals, abstracts of dissertations) during 1996-2020 on the organization of entrepreneurship, business, trade and exchange activities.

Опис

Ключові слова

підприємництво, entrepreneurship, торгівля, trade, біржова діяльність, exchange activity, бізнес, business, фондовий ринок, stock market

Бібліографічний опис

Підприємництво. Торгівля. Біржова діяльність : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. О. В. Олабоді, Т. П. Фесун] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2021. – 120 с.

Зібрання