Формування інноваційної моделі управління національною економікою у контексті глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано основні теоретичні концепції формування інноваційної моделі управління економікою. Визначені специфічні риси формування та забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Basic theoretical conceptions of innovation management model of economy are analyzed. The specific lines of forming and ensuring providing of national economy’ innovative development are determined.

Опис

Ключові слова

iнноваційна модель управління, інноваційний розвиток, національна економіка, глобалізація, іnnovation management model, innovation development, national economy, globalization, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дука, А. П. Формування інноваційної моделі управління національною економікою у контексті глобалізації / А. П. Дука // Економіка і управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку : Х Міжнародна науково–практична конференція, 18–19 травня 2012 р., м. Львів – Львів у 3–х частинах : «Львівська економічна фундація», 2012. - Ч. ІІ. – С. 78–79.