Кріогенна техніка і технологія : курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ : НУХТ

Анотація

Розглянуто теоретичні основи кріогенної техніки, властивості речовин в області кріогенних температур. Описані будова, принцип дії, способи розрахунку систем зрідження газів та кріорефрижераторів. Описані кріогенні технології, що використовуються у різних галузях промисловості. Theoretical principles of cryogenic engineering, material properties in cryogenic temperatures are described. The structure, operation principle, calculation methods for gases liquefying systems & cryorefrigerators are described. Cryogenic technologies used in various industries are described.

Опис

Ключові слова

кріогеніка, кріотехнології, cryogenic, cryotechnologies, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Масліков, М. М. Кріогенна техніка і технологія : курс лекцій для студентів спеціальності 6.090500 "Холодильні машини і установки" денної, заочної та скороченої форм навчання / М. М. Масліков. – К. : НУХТ, 2008. – 108 с.