Удосконалення інформаційно-керуючої системи управління в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В доповіді пропонується удосконалення інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств харчової промисловості за допомогою введення в таку систему системи підтримки прийняття рішень із інтелектуальними агентами. Система підтримки прийняття рішення зможе надавати керівнику альтернативні рішення із прорахованими показниками ефективності та збитків по кожному рішенню, а керівник вже сам приймає рішення на виконання тих чи інших заходів, виходячи із своєї суб’єктивної думки, досвіду, почуттів, інтуїції. In the report suggested improving the information and control system of the energy sector of the food industry by introduction in such system the systems of decision-making with intelligent agents. The systems of the support decisions-making can provide alternative decisions to leader with calculated indicators of efficiency and losses for each decision. The leader makes own decisions on the implementation certain events, based on own subjective opinion, experience, feelings and intuition.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, нормативно-правова база, інформаційно-керуюча система, енергетичне господарство, інтелектуальний агент, харчове підприємство, occupational health, regulatory framework, information management system, energy sector, intelligent agent, food company

Бібліографічний опис

Сірик, А. О. Удосконалення інформаційно-керуючої системи управління в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості / А. О. Сірик, А. Пивовар // Безпека людини у сучасних умовах : збірник наукових статей та матеріалів VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 115 Міжнародної конференції Європейської Асоціації Безпеки, 8-9 грудня 2016 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 71-72.