Effective management style

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

To be an effective manager you must know yourself, your strengths and your weaknesses, and those of the people around you.

Опис

Ключові слова

product, management, продукт, управление, продукт, управління

Бібліографічний опис

Vityuk, M. Effective management style / M. Vityuk // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2013. – С. 14–15.