Методологічне забезпечення прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При прийнятті управлінських рішень, в залежності від застосовуваних моделей існують набори правил прийняття управлінських рішень. Правило прийняття управлінського рішення — це критерій, за яким виноситься судження про оптимальність даного конкретного варіанту. Прийняття рішень — це діяльність особи чи колективу, що приймають управлінські рішення, спрямована на пошук кращої альтернативи відповідно до переваг в умовах, коли оцінка альтернатив проводиться по багатьом критеріям. When making management decisions based on models used rule sets are management decisions. Rule management decision - is the criterion by which judgment is made about the optimal malnist this particular option. Decision-making - is the work of the person or team who take management decisions aimed at finding a better alternative under the benefits in circumstances where the evaluation of alternatives carried on many criteria.

Опис

Ключові слова

прийняття управлінських рішень, ризик, management decisions, risk

Бібліографічний опис

Ставицький, О. В. Методологічне забезпечення прийняття управлінських рішень / О. В. Ставицький // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 191-192.