Методичні підходи до оцінки та врахування ризику в обґрунтуванні основних напрямів ефективного управління господарською діяльністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ризик, ризик-менеджмент, система управління ризиками, фактори ризику, оцінка ступеня ризику, кафедра економіки праці та менеджменту, спеціальність 073 «Менеджмент»

Бібліографічний опис

Кандиба, В. О. Методичні підходи до оцінки та врахування ризику в обґрунтуванні основних напрямів ефективного управління господарською діяльністю підприємства : магістерська робота : 073 Менеджмент / Вікторія Олександрівна Кандиба ; наук. керівник Вікторія Олександрівна Москаленко. – Київ, 2020. – 162 с.