Спосіб зневоднення етанолу (Патент на корисну модель № 78102)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб зневоднення етанолу, що передбачає адсорбцію води сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент використовують морденіт, а процес адсорбції води проводять з початкової концентрації водно-спиртового розчину 55-60% об. при температурі сорбції 86С на першій стадії та з концентрації розчину 85-90% об. при температурі сорбції 82С на другій стадії. Ethanol dehydration process provides adsorbent water adsorption, which is characterized in that as a sorbent is used the mordenite, and the adsorption process is carried out with an initial water concentration of the hydroalcoholic solution of 55-60% vol. sorption at 86С in the first step with the solution concentration of 85-90 vol%. sorption at 82С C in the second stage.

Опис

Ключові слова

зневоднений спирт, адсорбція, модерніт, dehydrated alcohol, adsorption, modernit, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 78102 UA, МПК С07С 7/13 (2006.01) Cпосіб зневоднення етанолу / Корнієнко В. В., Мельник Л. М., Таран В. М. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u 2012 07593 ; заявл. 15.08.2012 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5, 2013 р.

Зібрання