Дослідження мікробіологічного “бар’єру” при виробництві сирокопчених ковбас

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив бактеріальних препаратів у технології сирокопчених ковбас в залежності від обраної вихідної м’ясної сировини. Встановлено, що застосування бактеріальних препаратів є одним із факторів гарантованої якості сирокопчених ковбас зі специфічними органолептичними властивостями. The influence of bacterial preparations in the technology of smoked sausages was investigated depending on the selected raw meat. It has been established that the use of bacterial preparations is one of the factors of the guaranteed quality of smoked sausages with specific organoleptic properties.

Опис

Ключові слова

бактеріальні препарати, сирокопчена ковбаса, молочнокислі бактерії, спонтанна мікрофлора, санітарно-показові мікроорганізми, bacterial preparations, starter cultures, smoked sausage, lactic acid bacteria, spontaneous microflora, the sanitary-indicative microorganisms, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гапченко, Н. О. Дослідження мікробіологічного “бар’єру” при виробництві сирокопчених ковбас / Н. О. Гапченко, Ц. О. Король // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 14 грудня, 2017. : тези доп. - К. : ІПР, 2017. - С. 52-54.