Спосіб виробництва сироваткового напою «Квасний» (Патент на корисну модель №73843)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сироваткового напою, який включає запарювання солоду, розмішування, охолодження з періодичним перемішуванням, очищення від осаду, внесення закваски, розмішування, бродіння, охолоджування, відстоювання та фасування, який відрізняється тим, що перед охолодженням складають суміш з сухих солоду та молочної сироватки в співвідношенні 1 : (2,1-2,5) в кількості 8-10 % від загальної маси напою, потім проводять відновлення водою при 35…45 °С з підвищенням температури до 75...80 °С Method of manufacturing whey drink which includes brewing malt, stirring, cooling with periodic mixing, cleaning of the sediment, making yeast, mixing, fermentation, cooling, settling and packing, which is characterized in that cooling to form a mixture of malt and dry whey in ratio of 1: (2,1-2,5) in the amount of 8-10% of the total weight of the drink, then spend restoring water at 35 ... 45 ° C with increasing temperature up to 75 ... 80 ° C.

Опис

Ключові слова

концентрат квасного сусла, kvass wort concentrate, закваска, yeast, харчові волокна, dietary fiber, молочна сироватка, whey, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 73843 UA, МПК (2012.01) А 23 С 21/00 Спосіб виробництва сироваткового напою «Квасний» / Грек О. В., Красуля О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2012 03489 ; заявл. 23.03.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19, 2012 р.

Зібрання