Особливості управління запасами готової продукції ювелірного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

обротні активи, запаси готової продукції, фінанси, кафедра фінансів, finances, current assets, stocks of finished products

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Особливості управління запасами готової продукції ювелірного підприємства / Г. О. Роганова // Perspektywi czneopracowaniasą nauką i technikami – 2010 : materialy VI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencjji. 2010. – Vol. 6. – S. 3-6