Композиція для виготовлення жирового напівфабрикату (Патент на корисну модель № 52056)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Композиція для виготовлення жирового напівфабрикату. Description to useful model patent. Composition for making fat half-finished product.

Опис

Ключові слова

жировий напівфабрикат, fat semi-finished product, композиція, composition, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 52056 Україна, A23J 1/06 (2006.01) Композиція для виготовлення жирового напівфабрикату / Черевко О. І., Погожих М. І., Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Акмен В. О., Шевченко Ю. В. ; власник Харківський державний університет харчування та торгівлі. - № u201001975 ; заявл. 23.02.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.

Зібрання