Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан сировинної бази та ринку м ’ясної продукції. Висвітлено динаміку виробництва і споживання м ’яса та м ’ясних продуктів, обсяги імпорту й експорту м ’яса в Україні. Відображено основні проблеми ринку м ’яса, а також надано пропозиції щодо подальшого розвитку м ’ясопереробних підприємств. Безпека ринку м ’ясної продукції залежить не тільки від відповідальності виробників, забезпечення високоякісною сирови ною, сучасних технологій, але й від позиції торгівлі. Для успішної роботи м ’ясопереробних підприємств необхідна чітка й адекватна стратегія розвитку, якісна реклама м ’ясної продукції, розширення ринків збуту, відкри ття філій в інших регіонах, створення власної торговельної мережі тощо.

Опис

Ключові слова

виробництво, споживання, production, consumption, ринок м ’яса, м ’ясопереробні підприємства, meat market, meat processing enterprises, експорт, імпорт, export, import, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Соломчук, Л. М. Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні / Л. М. Соломчук // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 78–85.

Зібрання