Аналіз структурно-механічних параметрів керамічних мембран в технологічному процесі виготовлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлені особливості деформування частинок дисперсних систем і закономірності розподілу властивостей можуть бути використані при визначенні параметрів проникності мембран.
The established features of deformation of particles of dispersed systems and regularities of distribution of properties can be used to determine the permeability parameters of membranes.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, структурно-механічні параметри, керамічні мембрани, технологічний процес виготовлення, structural and mechanical parameters, ceramic membranes, manufacturing process

Бібліографічний опис

Аналіз структурно-механічних параметрів керамічних мембран в технологічному процесі виготовлення / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан, М. Б. Штерн, О. В. Міхайлов // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2016) : програма і матеріали тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 220