М’ясовмісні сардельки з м’ясом качки мускусної (Патент на корисну модель № 124221)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме - до виробництва варених ковбас. В основу корисної моделі поставлена задача розробки м'ясовмісних сардельок з м'яса качки мускусної з використанням додаткових джерел білків тваринного і рослинного походження та за рахунок переробки вторинної сировини, яка забезпечувала б одержання нових виробів зі збалансованим складом поживних речовин. The utility model belongs to the food industry, namely to the production of cooked sausages. The utility model is based on the task of developing meat-containing sausages from musk duck meat using additional sources of animal and vegetable proteins and by processing secondary raw materials, which would provide new products with a balanced composition of nutrients.

Опис

Ключові слова

animal protein, м’ясо, качка мускусна, білок тваринний, соєвий ізолят, сардельки, meat, musk duck, sausages, soy isolate, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 124221 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01). М’ясовмісні сардельки з м’ясом качки мускусної / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u201710831 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6 2018.

Зібрання