Природні матеріали у технології виробництва напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено природні матеріали за хімічною стійкістю та встановлено їх ефективність застосування для фільтрування води та водно-спиртової суміші, сприяє збільшенню питомого об’єму фільтрату в 1,2 – 2,0 рази при зменшенні кількості розчинів для їх підготовки та промивки. фильтрата в 1,2 - 2,0 раза при уменьшении количества растворов для Natural materials based on chemical stability have been investigated and their efficiency has been determined for the filtration of water and aqueous-alcohol mixtures, and it contributes to a 1.2-2.0 times increase in the specific volume of filtrate with a decrease in the number of solutions for their preparation and flushing.

Опис

Ключові слова

природні матеріали, технологія виробництва напоїв, natural materials, beverage production technology, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Природні матеріали у технології виробництва напоїв / Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко, Т. Г. Сівер, К. О. Коренчук, С. І. Олійник // Вода в харчовій промисловості : VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів : Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 88-89.