Врахування явища позитивного переносення в процесі професійно орієнтованого навчання майбутніх фахівців сфери обслуговування діалогічного мовлення другою іноземною мовою (німецька мова після англійської)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець ПП Лисенко М. М.

Анотація

Опис

Ключові слова

технологія навчання, training technology, гуманістичні цінності, humanistic values, спілкування, communication, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Врахування явища позитивного переносення в процесі професійно орієнтованого навчання майбутніх фахівців сфери обслуговування діалогічного мовлення другою іноземною мовою (німецька мова після англійської) / Я. В. Окопна // Проблеми викладання другої іноземної мови в серед¬ніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., Ніжин, 2010. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2010. – С. 43 – 44