Торговельне підприємництво : конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад здійснення торговельної діяльності, теоретико-методичних і практичних підходів до функціонування торговельного підприємництва у сфері оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, аналізу, прогнозування та планування товарообороту, управління товарними запасами, формування асортименту, а також організації усіх видів господарської діяльності, які покликані підвищити ефективність торгівлі, принести економічний, соціальний та інші види ефектів. The lecture notes is designed to studying the theoretical and practical bases of carrying out trading activities, theoretical, methodological and practical approaches to the functioning of commercial business in the spheres of wholesale, small wholesale and retail, analysis, prediction and planning of movement of goods, inventories' managing, assortment's forming, and also the organization of whole types of economic activity, which are designed to increase the effectiveness of commerce, bring the economical, social and other effects.

Опис

Ключові слова

торгівля, оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельне підприємництво, trade, wholesale, retailer, commercial business, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Торговельне підприємництво : конспект лекцій для студ. за напрямом 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / С. В. Ткачук, І. В. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2014. – 129 с.