Порівняльний аналіз сушіння жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою парою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено порівняльний аналіз сушіння жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою парою. Дослідження процесу сушіння жомової січки гарячим повітрям здійснювалися за температур 40, 60, 80 і 100, а перегрітою парою – 130, 140 і 150 °С. Тривалість сушіння жому – відповідно 2,5…6 і 10…15 хв за швидкості потоку сушильного агента 1,7 м/с. Під час сушіння гарячим повітрям білий колір волокна зберігався до 80 % СР в усьому діапазоні температур. Під час сушіння перегрітою парою жом починає жовтіти за вмісту СР вище 70 %. Для збереження білого кольору сухого продукту доцільно сушити жом до 70 % СР, після чого досушувати конвективним способом. The comparative analysis of sugar beet pulp drying with hot air and superheated steam is represented. Investigation of dry pulp chaff drying with hot air was carried out at the temperature of 40, 60, 80, 100 and with superheated steam – 130 , 140 and 150 °C. Duration of pulp drying is 2,5…6 and 10…15 minutes respectively at a flow rate of drying agent is 1,7 m/s. During the hot air drying white color of fiber was preserved up to 80 % of solids in the whole temperature range. During the superheated steam drying pulp begins to turn yellow at solids content is above 70 %. To preserve white color of dry product it is reasonable to dry pulp to 70 % of solids, and then use convective method of drying.

Опис

Ключові слова

drying, uperheated steams, kinetics, color, moisture content, сушіння, перегріта пара, кінетика, колір, вологоутримання, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Шутюк, В. В. Порівняльний аналіз сушіння жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою парою / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, О. С. Бессараб // Наукові праці. - Одеса: ОНАХТ, 2014.– Т.1, Вип. 45. - C. 96-100.

Зібрання