Сучасний стан та проблеми функціонування підприємств комбікормової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

 

Опис

Ключові слова

продуктивність, рентабельність, кормові добавки, productivity, profitability, feed additives, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кудренко, Н. В. Сучасний стан та проблеми функціонування підприємств комбікормової промисловості / Н. В. Кудренко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2013 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2013. – Режим доступу : https://library.nuft.edu.ua/inform/2013_Pidvyshchennya_efektyvnosti_diyalnosti_pidpryyemstv.pdf