Розвиток платіжних систем в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах розглянуто розвиток платіжних систем в Україні на основі сучасних платіжних систем, які є важливою частиною економічної та фінансової інфраструктури будь-якої країни. Встановлено, що обов’язковою функцією, котру має виконувати платіжна система, є переказ коштів, здійснюється він із використанням платіжних інструментів. В результаті з’ясовано, в Україні функціонують такі електронні платіжні систем, як American Express, Diners Club, Visa і MasterCard. In theses examined the development of payment systems in Ukraine on the basis of modern payment systems, which are an important part of the economic and financial infrastructure of any country. Found that a mandatory function that must perform payment system is the transfer of funds, it is with the use of payment instruments. As a result, established in Ukraine there are electronic payment systems, as American Express, Diners Club, Visa and MasterCard.

Опис

Ключові слова

платіжна система, платіжні інструменти, безготівкові розрахунки, payment system, payment instruments, non-cash payments, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лисенко, О. В. Розвиток платіжних систем в Україні / О. В. Лисенко, І. П. Ситник // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 4–5 грудня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013.