Інноваційні підходи у вихованні студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процеси формування особистості в системі вищої школи, теоретико-методологічних проблем організації виховної діяльності у ВНЗ; інноваційних підходів до виховної роботи зі студентською молоддю The processes of identity formation in higher schools of theoretical and methodological problems of educational activities in universities; innovative approaches to educational work with students

Опис

Ключові слова

студентська молодь, інноваційна діяльність, освітній простір, college students, innovative activity, educational environment, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Левицька, Н. Інноваційні підходи у вихованні студентської молоді / Н. Левицька // Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців:традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, 21 лист. 2013.– С. 78.