Основні принципи складання добового раціону харчування спортсменів. Залежність раціону від тренувального режиму та виду спорту.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний рівень розвитку спорту характеризується високим навантаженням на різні фізіологічні системи організму людини, що зумовлює підвищену інтенсивність в них обміну речовин. Під час фізичного навантаження значно прискорюються метаболічні процеси, які обумовлюють підвищену потребу організму спортсменів у енергії та поживних харчових речовинах. Велике значення має вибір режиму харчування та кількості спожитої їжі, раціональної до витрат енергії та потреб організму. The current level of sports development is characterized by a high load on various physiological systems of the human body, which leads to an increased intensity of metabolism in them. During physical activity, metabolic processes are significantly accelerated, which cause an increased need for energy and nutrients in the athletes' body. Of great importance is the choice of diet and the amount of food consumed, rational to energy expenditure and the needs of the body.

Опис

Ключові слова

харчування, спорт, nutrition, sport, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Коробка, Ю. Основні принципи складання добового раціону харчування спортсменів. Залежність раціону від тренувального режиму та виду спорту / Ю. Коробка, М. Долиніна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 126-127