Аналіз діяльності ПП «Телеком Буд Інжиніринг» засобами Data Mining

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання сукупності методів аналізу Data Mining дозволяє керівникам та менеджерам ПП «Телеком Буд Інжиніринг» оперативно відстежувати ситуацію в компанії; знаходити найкращі бізнес-рішення при роботі з контрагентами; ідентифікувати клієнтів та групи клієнтів, які приносять найбільший прибуток; знижувати витрати на матеріали та вирішувати ряд інших питань та ситуацій, які відповідають специфіці ПП «Телеком Буд Інжиніринг». Using aggregate analysis methods Data Mining enables executives and managers PE "Telecom Engineering Bud" promptly monitor the situation in the company; find the best business solution when dealing with contractors; identify customers and customer groups that are most profitable; reduce the cost of materials and solve other issues and situations that suit the PE "Telecom Engineering Bud."

Опис

Ключові слова

засоби Data Mining, средства Data Mining, Data Mining tools, інформаційні системи, information Systems

Бібліографічний опис

Несвітайло, Д. Аналіз діяльності ПП «Телеком Буд Інжиніринг» засобами Data Mining / Дар'я Несвітайло // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 507-508.