Проблеми комп'ютеризації при удосконаленні, фундаменталізації і профілізації дисциплін «Основи охорони праці" і "Охорона праці в галузі"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання сучасних комп’ютерних систем, пакетів програм MathCad та Maple сприяє підвищенню якості підготовки магістрів і науково-дослідних робіт аспірантами, значно спрощує розв’язок складних інженерних задач з охорони праці. Практичні завдання можна проводити зі студентами різного рівня математичної підготовки, будувати анімаційні графіки.
Using modern computer systems, software packages MathCad and Maple enhances the quality of masters and research postgraduates, greatly simplifies the solution of complex engineering problems for safety. Practical tasks can be carried out with students of different levels of mathematical training, build animated graphics.

Опис

Ключові слова

контроль знань студентів, розв’язок складних інженерних задач з охорони праці, контроль знаний студентов, control of student, solution of complex engineering problems for safety, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Проблеми комп'ютеризації при удосконаленні, фундаменталізації і профілізації дисциплін «Основи охорони праці" і "Охорона праці в галузі" / М. П. Купчик, В. С. Гуць, А. М. Литвиненко, В. Л. Вендичанський // Всеукраїнська науково-методична конференція, 10-12 жовтня 2000. - К. - С. 60-61.