Amusement parks. Travel to fairytale

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Amusement parks industry growing every year, bringing fun not only for children but also for adults of all ages. In theses say about the world of amusement parks and modern trends of development and the most common ingredients such parks.Індустрія парків атракціонів зростає з кожним роком, приносячи задоволення не тільки дітям, але й дорослим різного віку. У тезах мовиться про світові парки розваг , сучасні тенденції їх розвитку та найтиповіші складники таких парків. Индустрия парков аттракционов растет с каждым годом, принося удовольствие не только детям, но и взрослым всех возрастов. В тезисах говорится о мировых парки развлечений, современные тенденции их развития и типичные составляющие таких парков.

Опис

Ключові слова

a rollercoaster, thrillrides, amusement parks, entertainment attractions, гірки, захоплюючі атракціони, парки розваг, розважальні атракціони, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Negelya, T. Amusement parks. Travel to fairytale / T. Negelya, A. Shulishova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 79-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. - К.: НУХТ, 2013. - Ч. 4. – С. 499-501.