Вплив глюкози та глюкозно-фруктозного сиропу на якість горілчаної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час розроблення рецептур нових видів горілок та горілок особливих використовують вуглеводні інгредієнти, які пом’якшують смак готової продукції. Встановлено оптимальні кількості внесення у купаж горілок та горілок особливих глюкози кристалічної гідратної та глюкозно-фруктозного сиропу, що дає змогу підвищити дегустаційну оцінку та стійкість готової продукції з їх використанням. When designing recipes for new types of vodka and vodka, special uses are carbohydrate ingredients that soften the taste of the finished product. The optimal amounts of vodka and vodka of special glucose in crystalline hydrated and glucose-fructose syrup have been established, which allows to increase the tasting evaluation and stability of finished products with their use.

Опис

Ключові слова

глюкоза, глюкозно-фруктозний сироп, якість горілчаної продукції, glucose, glucose-fructose syrup, the quality of the vodka products, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Вплив глюкози та глюкозно-фруктозного сиропу на якість горілчаної продукції / С. І. Олійник, В. Л. Прибильський, І. В. Шевченко, О. М. Поліщук // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи : збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2014 р. – К. : ННЦ «ІАЕ». – 2014. – С. 57-58.