Використання Paracoccus haeundaensis для біосинтезу наночастинок золота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, наночастинки золота, AuNPs, Paracoccus haeundaensis BC74171, платформа для доставки ліків, супернатант

Бібліографічний опис

Дзюба, М. В. Використання Paracoccus haeundaensis для біосинтезу наночастинок золота : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Дзюба Марія Володимирівна ; наук. керівник Оксана Ігорівна Скроцька. – Київ, 2023. – 92 с.