Моделювання зношування деталей пресів олійного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Практика використання пресової технології одержання рослинної олії нараховує не одне сторіччя і все більш широкого застосування знаходить екстрагування, можливості пресової технології ще далеко не вичерпані. Хоча були запропоновані різноманітні конструкційно-технологічні заходи вдосконалення олійних пресів, які націлені на зменшення матеріаломісткості, енерговитратності обладнання, зменшення втрат олії з макухою, поліпшення якості олії та ін., існують ще значні резерви підвищення ефективності роботи пресів. The use of technology for pressed vegetable oil has more than one century and more widely used extraction, opportunities pressed technology is far from exhausted. Although there were offered a variety of structurally-technological measures to improve oil presses, which are aimed at reducing material consumption, energy consumption equipment, reduce losses of oil cake, improve the quality of oil, etc., are has significant potential for raising the efficiency of the presses.

Опис

Ключові слова

зношування деталей, преси олійного виробництва, моделювання, wear parts, press oil production, modeling

Бібліографічний опис

Шуляк, С. О. Моделювання зношування деталей пресів олійного виробництва / С. О. Шуляк, С. П. Ястреба, О. І. Некроз // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 444.