Розроблення емульсійних продуктів підвищеної біологічної цінності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено дані про встановлення групового та жирнокислотного складу харчових фосфоліпідів, про комплексні емульгувальні та стабілізувальні властивості фосфоліпідів і високомолекулярних поврхнево-ативних речовин поліцукридної природи та рецептуру продуктів на основі прямої емульсії та вивчено.
The article presents information on establishing group and fatty acid composition of dietary phospholipids on complex emulsifying and stabilizing properties of phospholipids and high-povrhnevo atyvnyh substances politsukrydnoyi nature and formulation of products based on direct emulsions and studied.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, фосфоліпіди, жирні кислоти, емульсія, майонез, povrhnvo-active substances, phospholipids, fatty acid emulsion, mayonnaise, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Манк, В. В. Розроблення емульсійних продуктів підвищеної біологічної цінності / В. В. Манк, Л. В. Пешук, І. Г. Радзієвська // Харчова промисловість. – 2005. – № 4. – С. 42–45.

Зібрання