Вплив дієтичної добавки "Гемовітал" на реологічні властивості глазурі для кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті визначено, що какао–олія та пальмоядрова олія є ньютонівськими рідинами при всіх температурах досліджень, яким при додаванні до них дієтичної добавки «Гемовітал» притаманна неньютонівська течія. Подрібнення частинок дієтичної добавки «Гемовітал» в олії веде до збільшення когезії між частинками та утворення стабільної суспензії. Встановлена раціональна масова частка дієтичної добавки «Гемовітал» для глазурі. The article stipulates that the cocoa oil and palm kernel oil is Newtonian at all temperatures studies that when you add to them a dietary supplement «Gemovital» typical nonNewtonian flow. Breakage of particles dietary supplements «Gemovital» in oil leads to an increase cohesion between particles and the formation of a stable suspension. The rational mass fraction of dietary supplements «Gemovital» for the glaze

Опис

Ключові слова

какао–олія, пальмоядрова олія, дієтична добавка «Гемовітал», cocoa oil, palm oil, dietary supplement "Gemovital", кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Малафєєв, М. Т. Вплив дієтичної добавки "Гемовітал" на реологічні властивості глазурі для кондитерських виробів / М. Т. Малафєєв, М. І. Погожих, В. В. Євлаш, А. В. Гавриш // Восточный Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - Т. 5, № 6(47). - С. 63-65.

Зібрання