The Problems of Institutional Constructions оf Business Space In Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ділове середовище, корпоративний сектор, інституційні проблеми, кафедра економіки праці та менеджменту, деловая среда, корпоративный сектор, институциональные проблемы, the business environment, the corporate sector, institutional problems

Бібліографічний опис

Berezianko, T. The Problems of Institutional Constructions оf Business Space In Ukraine / T. Berezianko // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності та сталості : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2014 р. – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 188-190.